Bize ulaşın

Akımsız Nikel Kaplama

Plastikler, metaller gibi elektriksel iletkenliğe sahip olmadıklarından dolayı bunları kaplayabilmek amacıyla önce iletken hale getirilirler. Bunun için şu yollar izlenir.

Ön Aşındırma
 • Ön aşındırma banyosu ABS bünyesinde bulunan bütadien bağlarını kırma amacıyla kullanılır. İçerik olarak kromikasit ve sülfirikasit ihtiva eder. 62-68 °C arasında çalışır.
 • Aktivasyon
 • Aşındırma sonucu kırılan bütadien bağlarına Sn+2 ve Pd2+ iyonlarını yerleştirme amacıyla kullanılan bir çözeltidir. Aşındıran yüzey üzerine kalay ve palladyum film tabakası oluştur.
 • Akımsız Nikel Kaplama

  Elektrik akımı kullanmadan nikel kaplama yapmak için kullanılır. Kaplama nikel iyonlarının Otokatalitik etkisi sonucu kimyasal indirgenmesi yolu elde edilir.

  Korozyon ve aşınma direnci çok yüksek olup, parça şeklinde bağlı olmaksızın her noktada eşit mikronda kaplama kalınlığı elde edilir. Firmamızda iki çeşit akımsız nikel çözeltisi kullanılmaktadır.

 • Sıcak Akımsız Nikel (sülfat içerikli) ~ 55-60 °C
 • Soğuk Akımsız Nikel(klorür içerikli) ~30 - 40 °C
 • Kaplama hızı 12 M / saattir.